Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 1: Giới thiệu về Twig

"Bộ giáo án này" được biên soạn bởi MrKen - Phonho.net.
Bao gồm các bài: từ bài 1 đến bài 9.

TWIG là một phương tiện lập trình PHP hiện đại

Nói là hiện đại vì nó có những đặc điểm sau:
- Nhanh: TWIG bắt nguồn từ php, nhưng hãy nhìn cú pháp của nó: ngắn gọn, không cần quá nhiều ký tự đặc biệt như PHP và nó khá trực quan. Thực sự đơn gian hơn PHP gấp nhiều lần và chỉ cần để ý một tí thì chắc chắn các bạn sẽ nắm rõ nó.
- An toàn: TWIG có chế độ kiểm thử để đánh giá các mẫu. Điều này cho phép TWIG được sử dụng như một mẫu ngôn ngữ cho các ứng dụng mà người dùng có thể thay đổi thiết kế mẫu.
- Linh hoạt: TWIG trang bị khả năng phân tích cú pháp linh hoạt, Cho phép các nhà phát triển có thể tự tạo các cú pháp riêng.

Đơn giản hơn, twig là một ngôn ngữ đánh dấu tương tự HTML. Và sau loạt bài hướng dẫn về twig, hi vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về nó :D.

Cú pháp cơ bản

TWIG
{% xử lý yêu cầu %}
{{ In ra kết quả }}
{# Một đoạn chú thích, đoạn này sẽ không được xử lý #}


Chú thích: ngôn ngữ đánh dấu là ngôn ngữ gồm các thẻ đóng và thẻ mở. Dùng để định nghĩa cấu trúc hay cách trình bày nội dung. Ngôn ngữ đánh dấu thường đi theo cặp gồm thẻ đóng và thẻ mở. Ví dụ trong HTML: <a href="/main.php"> là thẻ mở, </a> là thẻ đóng

Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode